ΑΡΧΙΚΗ 2021-05-24T12:03:12+00:00

Κομβική Επικοινωνία

H απλότητα και η αποτελεσματικότητα των δημιουργικών ιδεών εξασφαλίζουν αυτό που αποκαλούμε Kομβική Eπικοινωνία. Eπιλογή μας ήταν από την αρχή και παραμένει, να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά.

Oι συνθήκες απαιτούν διορατικότητα, επιμονή, υπομονή, δημιουργικότητα και επιστροφή στις θεμελιώδεις, βασικές αλλά και ταυτόχρονα απλές προσεγγίσεις. Xρησιμοποιούμε όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε να δένουμε και να λύνουμε τους πιο περίτεχνους λειτουργικούς κόμπους.
Aν “δεθείτε” μαζί μας θα διαπιστώσετε ότι θα δημιουργηθούν ακατάλυτοι δεσμοί με την Kομβική μας Eπικοινωνία.

H Tonic, εταιρεία Διαφημίσεων – Δημοσίων Σχέσεων, προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το επικοινωνιακό φάσμα.

Η TONIC είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ 1435:2009
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε Υπηρεσίες Επικοινωνίας για όλους τους τομείς των υπηρεσιών που παρέχει.

Buy the Best Brands
Download Exports pdf

Γιατί στην TONIC;

Γιατί έχει τα πλεονεκτήματα μιας μικρής εταιρίας:

  • Συμμετοχή της Ομάδας Διοίκησης στην πορεία κάθε εργασίας.

  • Σεβασμό για την Επικοινωνιακή Επένδυση του Πελάτη μας.

  • Ενιαία Διαχείριση της Συμβατικής και της Digital Επικοινωνίας.

Μαζί με τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης εταιρίας:

  • Στελέχη με πλούσια και πολύπλευρη εμπειρία.

  • Ομαδική Δουλειά μαζί με τους Συνεργάτες και Πελάτες μας.

  • Γνώση της Ελληνικής Αγοράς.

Υπεροχή της ΤΟΝΙC είναι:

Είμαστε μια εταιρεία Εντάσεως Δημιουργικότητας με Στρατηγική Σκέψη, αλλά και Φαντασία. Έτσι, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένα Προγράμματα
για επίτευξη σύνθετων Επιχειρησιακών Στόχων! Των δικών σας Στόχων.

Υπηρεσίες

Digital Production

Digital Marketing Consultancy

Digital Promotion

Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Δημιουργία Συσκευασιών

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σχέσεων με πελάτες(B2B)

Προγράμματα Προωθητικών Ενεργειών

Οργάνωση και Διαχείριση Εταιρικών Εκδηλώσεων

Δημιουργικές Προτάσεις

Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων

Στρατηγική Επικοινωνίας

Στρατηγική και Προγραμματισμός Μέσων

ΔΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έτοιμοι να μιλήσουμε;

Επικοινωνία